Mapei

mapei-logo-png

Mapei kompanija Osonovana je 1937. godine u Milanu, Mapei je do danas postao vodeći svetski proizvođač lepkova i hemijskih proizvoda za građevinarstvo.

Počevši od 1960. godine, Mapei razvija strategiju internacionalizacije, strateški raspoređujući proizvodne pogone u cilju racionalizacije transportnih troškova.

Grupacija danas ima 70 filijala, 64 proizvodna pogona u 31 zemlji,  na 5 kontinenata.

Mapei je oduvek ulagao u istraživanje, što potvrđuju i brojke, 12 % od ukupnog broja zaposlenih u Grupaciji radi u laboratorijama za istraživanje i razvoj (R&D), 5 % godišnjeg prihoda ulaže se u laboratorijska istraživanja, od čega se čak 70 % izdvaja za razvoj ekološki održivih proizvoda koji zadovoljavaju LEED standard. Osim toga, Mapei ima dobro razvijenu prodajno-tehničko-servisnu mrežu i kancelarije širom sveta koje pružaju efikasnu tehničku pomoć projektantima, inženjerima, izvođačima i korisnicima Mapei proizvoda.

→    MAPEI INTERNATIONAL

→     ETIČKI KODEKS

 

Sistemska rešenja:

Vodič za Mapei rešenja u građevinarstvu

Konsolidacija

Sanacija podzemnih objekata od armiranog betona sa negativnim pritiskom vode
Kompletan sistem za ojačavanje mehanički slabih građevina “armiranim” strukturnim malterom
Sistem za ojačanje zidova